RV Rivera "Nasa Sinapupunan Pa Lang Kita, Mahal Na Kita"